Cookie statement en privacyverklaring Studio Weij

29 mei 2018

Jouw privacy is voor Studio Weij van groot belang. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Studio Weij, een, een vraag stelt, inschrijft voor onze nieuwsbrief, of een aanvraag voor een project doet, vertrouwt je ons jouw gegevens toe. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij daar vertrouwelijk mee om gaan. Het is onze verantwoordelijkheid om duidelijk te maken wat we precies verzamelen en wat we met deze informatie doen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar moeten daarbij termen zoals cookies, IP-adressen, pixeltags en browsers gebruiken. Bent je daarmee niet bekend, dan raden wij je aan over die belangrijke termen vooraf apart informatie te zoeken en lezen.

Welke gegevens Studio Weij verwerkt

Afhankelijk van je contactvraag of de dienst die je afneemt, kan Studio Weij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je geslacht
 • Je locatiegegevens
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je gegevens over activiteiten op de website
 • Je IP-adres
 • Je bankrekeningnummer of overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden

bij bijvoorbeeld het aangaan van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren

Waarom Studio Weij gegevens nodig heeft

Studio Weij verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met je op te kunnen nemen om je vraag te beantwoorden;
 • je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen voorzien van de opgevraagde informatie;
 • telefonisch of schriftelijke (per e-mail en/of per post) met je contact op te kunnen nemen indien dit voor Studio Weij nodig is om de door jou afgenomen dienst te kunnen uitvoeren;
 • een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren;
 • je schriftelijk (per e-mail en/of per post) nieuwsbrieven waarvoor jij je ingeschreven hebt te kunnen verzenden
Onder de 16

Studio Weij heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat wij niet kunnen controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is, raden wij ouders/voogden aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan vragen wij je contact op te nemen via studioweij@gmail.com 

Hoe lang Studio Weij gegevens bewaart

Studio Weij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In gevallen waarin Studio Weij een overeenkomst van opdracht met jou aangaat, is het in ieder geval nodig de gegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen. Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie heeft plaatsgevonden worden je gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Delen met anderen

Studio Weij verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De verwerking van derden van die gegevens gebeurt in dat geval uitdrukkelijk op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid. Met de betreffende derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. In alle andere gevallen verstrekken wij jouw gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Studio Weij worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Weij gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Allereerst cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Verder gebruikt Studio Weij statistiek-cookies die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van de website van Studio Weij. Hiermee kan Studio Weij de website optimaliseren. Ook maakt Studio Weij gebruik van marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Voor het gebruiken van de niet technische cookies is bij jouw eerste bezoek aan de website van Studio Weij op basis van deze informatie toestemming gevraagd. Die toestemming kunt je weer intrekken door jouw browserinstellingen te veranderen waardoor er geen niet technische cookies meer worden opgeslagen. In dat geval kun je niet meer van alle functionaliteiten van de website van Studio Weij gebruik maken en jouw beleving van de website van Studio Weij tegen kan vallen.

Google Analytics

Studio Weij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe een website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Studio Weij te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics daar aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Studio Weij heeft hier geen invloed op. Studio Weij heeft Google geen toestemming gegeven om via Studio Weij verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die in het bezit van Studio Weij zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwerkt Studio Weij jouw gegevens op basis van toestemming, dan kun je die altijd weer intrekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking sturen naar studioweij@gmail.com. Studio Weij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast staat het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot je beschikking indien je van mening bent dat Studio Weij jouw gegevens onrechtmatig zou verwerken.

Beveiligen

Studio Weij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Studio Weij maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder dragen wij zorg voor dat de servers en apparaten van medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware (zoals een virusscanner en firewall) en zien wij er op toe dat het versturen van gegevens alleen gebeurt via beveiligde internetverbindingen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio Weij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Studio Weij op via studioweij@gmail.com . Als je vragen heeft, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Margriet van der Weij: studioweij@gmail.com / +31(0)613753422. Studio Weij sluit niet uit dat bovenstaande privacy- en cookiestatement wordt gewijzigd of aangevuld. Studio Weij vraagt je dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken en de informatie op te nemen. Indien Studio Weij ingrijpende wijzigingen of aanvullingen doorvoert, zal dit actief en duidelijk gecommuniceerd worden.